Türk Halk Müziği Korosu 2000 yılında Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği bünyesinde çalışmalarına başladı.Türk Halk Müziği Korosu çeşitli Kültür Merkezlerinde ve İstanbul’un büyük konser salonlarında her yıl üç konser olmak üzere programlar yaptı.

Senelerin birikimiyle birbirine uyumlu seslerden oluşan Türk Halk Müziği Korosu profesyonel icrasıyla Halk Müziği ustalarında her zaman tam puan almıştır.

Çalışmalarına PAZARTESİ 19:00-21:00 ve CUMARTESİ 16:00-18:00 saatleri arasında tüm hızıyla devam eden koronun şefliğini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sanatçı Öğretim Görevlisi BİRSEN GEÇİKLİ(ÇAKMUT) yapmaktadır. Koronun sanat yönetmeni İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi GÜRKAN ORTAKALE’dir. Türk Halk Müziği Korosunun repetitörlüğünü GÜRKAN ORTAKALE ve ÇİĞDEM ABDA yapmaktadır.

TÜRK HALK MÜZİĞİ

 
Türk Halk Müziği halkımızın yaşam mücadelesinin dile ve tele yansımasını sağlayan bir aynadır. Türkülerimiz insanımızın düğününü, kara gününü, kınasını, yakınmasını, mizah kahramanlığını, aşkını, sitemlerini; Ege’de Zeybek, Toros’ta Bozlak, Erzurum’da Tatyan, Karadeniz’de Yol havası, Urfa’da Hoyrat, Malatya’da Arguvanla dökmüş yüreğimize… Fırat ve Kızılırmak’ta türkülerde bulmuş kendini. Türküler gönül almış, dert dinlemiş, gelinlerin feryadını dile getirmiş.
 
“A benim bahtı yarim Gönlümün tahtı yarim
Yüzünde göz izi var Sana kim baktı yarim “
 
diyerek kıskançlığını nezaketle birleştirmiş dizeler. 
 
“Şu dünyanın hali böyle
Yalan yahşi geçer şöyle 
Söyledikçe engin söyle 
Engin ol gönül engin ol “
 
diyerek engin olmanın erdemini,
 
“Gökte uçan huma kuşu
Ne bilir dalın kıymatın 
Kargayı kondurma dala 
Ne bilir gülün kıymatın “
 
dizeleriyle kadir kıymet bilmemeyi veciz bir şekilde anlatır.
 
Aşık Veysel’in değişiyle Türk’üz Türkü çığırırız.
 
Atatürk’ün 1930 yılında dediği gibi; Bizim gerçek musikimiz Anadolu halkında işitilebilir. Atamız 1924 yılında Rahmetli Sadi Yaver Ataman’a bağlamasıyla çaldığı türkülerden sonra şu cümlelerle iltifatta bulunmuş; Genç arkadaşıma teşekkür ederim. Bize Anadolu! nun güzel seslerini getirdi. Beyler, şu gördüğünüz sazın bağrında bir milletin kültürü dile geliyor. Bir milletin kültür hareketlerini ve seviyesini milli geleneklerine bağlı kalarak medeni dünyanın kendisine ayak uydurmaya mecbur olduğumuzu unutmamalıyız. Bu küçük sazın bağrından kopan nağmeleri bu istikamette geliştirmeye ehemmiyet ve kıymet verilmelidir.
 
Atatürk’ü bu temennisi sözde kalmamış onun döneminde İstanbul Belediye Konservatuarı ve Ankara Devlet Konservatuarınca halk müziği derlemeleri yapılmıştır.
Türkülerin milletimizin hayatında oynadığı rolü şu halk fıkrasıyla daha iyi anlarız; Türkmen kocası hastalanmış, oğlunu yanına çağırmış; ‘’Ahmet oğlum çok fenayım galiba vadem dolmak üzere, git Halil emmine haber ver gelsin üzerime bir bozlak okusun.’’
 
BİRSEN GEÇİKLİ